Skip to content
Polityka prywatności

Polityka prywatności

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO

W związku z wejściem w życie – w dniu 25 maja 2018 r. – rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych); Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, s. 1; dalej: RODO, niniejszym informuję, że:

 

  1. Administratorem danych jest Uczniowski Klub Sportowy JUDO KING WIELICZKA

Administrator danych informuje, że:

  1. Przetwarzane przez Uczniowski Klub Sportowy JUDO KING WIELICZKA dane osobowe pochodzą wyłącznie od osób, których dotyczą;
  2. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do prawidłowego funkcjonowanie UKS JUDO KING WIELICZKA;
  3. Kontakt z Administratorem danych osobowych jest możliwy za pośrednictwem Prezesa UKS JUDO KING WIELICZKA, e-mail: judoking.wieliczka@gmail.com
  4. Przysługuje Pani/Panu prawo żądania od Administratora dostępu do dotyczących Pani/Pana danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia ich przetwarzania albo usunięcia.